Skriv ut den här sidan

Allergi

Inom området allergi fokuserar Centrum för arbets- och miljömedicin dels på allergiska besvär som kan kopplas till miljöfaktorer inomhus och utomhus och dels på allergi som kan kopplas till exponering för olika sorters produkter och material i arbetet eller på fritiden.

Allergiska besvär ökar

Ett viktigt område är allergi hos barn och unga med koppling till miljöfaktorer inomhus eller utomhus. Förekomst av astma och andra allergiska sjukdomar har ökat under hela 1900-talets andra hälft och fortsätter att öka hos barn och unga. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen i barndomen.

De vanligaste miljöfaktorerna som kan ge astma, allergisnuva och andra överkänslighetsbesvär är pollen, pälsdjur och födoämnen. Faktorer i miljön i kombination med ärftliga faktorer har stor betydelse för ökningen av allergiska besvär.

Arbetsliv och konsumentprodukter

Ett annat fokusområde för Centrum för arbets- och miljömedicin är hudallergi med koppling till exponering för produkter och material i arbetslivet eller i konsumentprodukter.

Uppskattningsvis lider ungefär 20 procent av befolkningen av någon sorts hudallergi. Den vanligaste formen är kontaktallergi, det vill säga allergi som uppstår vid direktkontakt med ett allergiframkallande ämne.