Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om allergier och annan överkänslighet.

Den nationella miljöhälsorapporten: Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten.

Astma och allergiförbundet.

Nationella råd för vård vid astma och KOL, Socialstyrelsen (pdf).

Centrum för allergiforskning, Karolinska Institutet.

Tema allergi, Karolinska institutet.

Din guide i allergidjungeln. Karolinska institutet.

Pollen Season Trends (1973-2013) in Stockholm Area, Sweden. Lind T, Ekebom A, Kübler KA, Östensson P, Bellander T, Lõhmus M. PloS one. 2016;11(11):e0166887

Cingi C, Gevaert P, Mosges R, Rondon C, Hox V, Rudenko M, et al. Multi-morbidities of allergic rhinitis in adults: European Academy of Allergy and Clinical Immunology Task Force Report. Clinical and translational allergy. 2017;7:17.

Meding B, Lindahl G, Alderling M, Wrangsjo K, Anveden Berglind I. Is skin exposure to water mainly occupational or nonoccupational? A population-based study. The British journal of dermatology. 2013;168(6):1281-6.

 Zahradnik E, Raulf M. Animal allergens and their presence in the environment. Frontiers in immunology. 2014;5:76.

Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;133(2):291-307; quiz 8.

Senast ändrad 2020-11-25

Fotograf/Illustratör: Matton