Rapporter och faktablad

Kunskapsstöd och kunskapsspridning är några av de viktigaste sakerna vi gör på Centrum för arbets- och miljömedicin. Förutom att vi tar fram rapporter och faktablad skickar vi också ut nyhetsbrev som du hittar under rubriken "Vår verksamhet".

Här hittar du:

  • Centrum för arbets- och miljömedicins egna rapporter
  • Rapporter vi har tagit fram i samverkan med andra aktörer
  • Våra regionala arbetshälsorapporter och miljöhälsorapporter
  • Våra faktablad om ämnen inom arbets- och miljömedicin
Ungdomar

Ny rapport om barn och trångboddhet

Hur påverkas barns hälsa och skolgång av trångboddhet? Vi har intervjuat tjugo personer som i sina olika yrkesroller kommer i kontakt med barn och familjer som bor trångbodda.

Beställ "Miljöhälsorapport Stockholms län 2017"

Beställ upp till 10 exemplar av "Miljöhälsorapport Stockholms län 2017" utan kostnad!