Faktablad

Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin tar fram faktablad om hälsobesvär knutna till arbets- eller omgivningsmiljön. Du hittar våra faktablad här nedanför indelade i olika kategorier.

Faktabladen innehåller:

  • Råd om utredning och behandling
  • Tips om fördjupad läsning
  • Bakgrundsinformation  

Använd våra faktablad - det kostar ingenting

Ladda ner och läs eller skriv ut utan kostnad! Du får gärna skriva ut flera exemplar ifall du till exempel vill använda faktabladen i en utbildning eller för att dela ut på en mottagning eller i något annat sammanhang.

Nytt faktablad om omgivningsbuller och hälsa

Vi har tagit fram ett nytt faktablad om omgivningsmiljö och hälsa som sammanfattar de viktigaste rönen om hälsoeffekter knutna till exponering för omgivningsbuller, främst från trafiken. Faktabladet har tagits fram av CAMM i samarbete med Miljömedicinskt Centrum, Arbets- och Miljömedicin, Västra Götalandsregionen och finnsi  två versioner.

Omgivningsbuller och hälsa Stockholm (pdf)

Uppdaterat faktablad om arbetsmiljörisker vid graviditet

Nu har vi uppdaterat ett av våra mest nedladdade faktablad: "Arbetsmiljörisker vid graviditet". Faktabladet riktar sig i första hand till primärvård, företagshälsovård och mödravård.

Arbetsmiljörisker vid graviditet (PDF)