Faktablad

Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin tar fram faktablad om hälsobesvär knutna till arbets- eller omgivningsmiljön. Du hittar våra faktablad här nedanför indelade i olika kategorier.

Faktabladen innehåller:

  • Råd om utredning och behandling
  • Tips om fördjupad läsning
  • Bakgrundsinformation  

Använd våra faktablad - det kostar ingenting

Ladda ner och läs eller skriv ut utan kostnad! Du får gärna skriva ut flera exemplar ifall du till exempel vill använda faktabladen i en utbildning eller för att dela ut på en mottagning eller i något annat sammanhang.

Nytt faktablad om luftvägssjukdomar

Nu finns ett helt nytt faktablad om de arbetsrelaterade luftvägssjukdomarna astma och KOL att ladda ner! Faktabladet riktar sig i första hand till primärvård och företagshälsovård med syftet att öka kunskapen om arbetsmiljöns betydelse för dessa sjukdomar.

Arbetsrelaterade luftvägssjukdomar – astma och KOL (pdf)

Du hittar det också längre ner på sidan under rubriken "Allergier, eksem, luftvägsbesvär".