Hudallergi

Hudallergi, en allergisk reaktion på huden, drabbar allt fler. Orsakerna står att finna i allt som huden exponeras för i det dagliga livet, både på arbetet och på fritiden. 

Uppskattningsvis lider ungefär 20 procent av befolkningen av någon sorts hudallergi. Den vanligaste formen är kontaktallergi, allergi som uppstår vid direktkontakt med ett allergiframkallande ämne.

Två sorters hudallergier

Hudallergi är ett samlingsbegrepp för två typer av allergiska reaktioner – den snabba allergiska reaktionen och den fördröjda. 

Den snabba allergiska reaktionen beror oftast på att proteiner som förekommer naturligt i livsmedel, växter eller naturgummilatex kommer i kontakt med huden. Den drabbade får snabbt klåda, rodnad och i vissa fall nässelutslag på huden. Personen kan också få astma, hösnuva eller, vid svår allergi, en systemisk anafylaxireaktion.

Vid den fördröjda allergiska reaktionen ser man ett eksem. Denna reaktion uppstår efter att huden kommit i kontakt med kemikalier eller andra allergiframkallande ämnen. En mycket kraftig kontaktallergi kan ibland orsaka ett akut eksem med kraftig svullnad i ansiktet som kan förväxlas med snabballergi.

Våra insatser

Kunskapsspridning

Centrum för arbets- och miljömedicin bevakar allergenutvecklingen i samhället och stödjer utomstående aktörer som inremitterande och andra sjukvårdsinstanser. Vi deltar också i utbildning, anordnar seminarier och skriver faktablad på temat hudallergi.

Patientmottagning

Hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin tar emot patienter på remiss och gör allergiutredningar, oftast i form av lapptest (allergitest med plåster på ryggen), för att kunna fastställa orsaken till patienternas hudproblem. Ibland görs även pricktest på gemensam mottagning med Lung- och Allergi kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Forskning

Centrum för arbets- och miljömedicin deltar även i undervisning och forskning i nära samarbete med Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.