Hudallergimottagningen

Hudallergimottagningen är en arbets- och miljödermatologisk klinik som utreder, och i viss mån behandlar, hudsjukdomar och allergier som är relaterade till arbete, konsumentprodukter eller den omgivande miljön.

Stängt 12/7-8/8

Patientmottagningarna vid Centrum för arbets- och miljömedicin är stängda 12 juli till och med 8 augusti och öppnar igen 9 augusti. Inkommande remisser bevakas under denna period 1-2 gånger per vecka. Under mottagningarnas stängning hänvisar vi våra patienter till primärvården och hudallergimottagningens akuta patientfrågor till hudkliniker i Stockholm. Vid övriga akuta frågor, var god kontakta oss via mottagningens telefon 08-123 37 222 för vidare information.

Vid mottagningen finns specialistläkare i hudsjukdomar, yrkeshygieniker, allergiinriktad sköterska och kurator. Yrkeshygieniker utreder exponering för fysikaliska och kemiska hälsorisker i arbetet och/eller på fritiden. Kurator informerar om sjuk- och arbetsskadeförsäkringar, arbetsrättsliga frågor, arbetsmarknad, omskolning och omplacering samt ger stödsamtal.

Hudallergimottagningen har även en gemensam mottagning med Lung Allergi-kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

För att komma till oss på Hudallergimottagningen behövs en remiss.

Prioriterade besök är patienter som är sjukskrivna för symtom med misstänkt arbetskoppling, patienter som har hudsymtom med smittoaspekter samt brådskande yrkesvalfrågor.