Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om klimatförändringar.

Länkar till andra sidor om klimat och klimatförändringar

FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Regeringskansliet.

United Nation on climate change (UNFCCC).

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Om FN:s klimatpanel på Naturvårdsverket.

Klimatkonventionen. Naturvårdsverket.

Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk, Naturvårdsverket.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Naturvårdsverket

Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål, Naturvårdsverket.

Det klimatpolitiska ramverket, Regeringskansliet.

Klimatpolitisk handlingsplan 2019, Regeringskansliet.

Framtidsklimat i Sveriges län - enligt RCP-scenarier, SMHI.

Hälsoeffekter av höga temperaturer. Folkhälsomyndigheten 2015 (pdf)

Råd vid värmeböljor, Folkhälsomyndigheten 2017 (pdf)

Framtida perioder med hög risk för skogsbrand - Analyser av klimatscenarier. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2013 (pdf)

Klimat och klimatanpassning, SMHI.

Naturolyckor och klimat, MSB

Viktiga kunskapsdokument

Anpassning till ett förändrat klimat. Hälsoeffekter av ett förändrat klimat - risker och åtgärder i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2012 (pdf)

Pollen Season Trends (1973-2013) in Stockholm Area, Sweden. Lind T, Ekebom A, Kübler KA, Östensson P, Bellander T, Lõhmus M. PloS one. 2016;11(11):e0166887

PHASE project. de’ Donato FK, Leone M, Scortichini M et al. Changes in the Effect of Heat on Mortality in the Last 20 Years in Nine European Cities. Results from the PHASE Project. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015;12:15567-15583

Åström C. Health effects of heatwaves. Short and long term predictions. PhD thesis, Umeå University, 2017

Senast ändrad 2020-11-25

Fotograf/Illustratör: Matton