Enheten för arbets- och miljödermatologi

Anveden Berglind Ingegärd

Enhetschef arbets- och miljödermatologi

Gidlund Marie

Assistent

Kaaman Ann-Catrin

Specialistläkare och överläkare

Lagrelius Maria

Specialistläkare

Lind Marie-Louise

Yrkeshygieniker

Meding Birgitta

Överläkare

Ohlén Anna

Testsköterska
Kemist

Sandberg Annelie

Sjuksköterska

Seabrook Lenita

Kurator

Wahlquist Helen

Yrkeshygieniker