Enheten för arbets- och miljödermatologi

Anveden Berglind Ingegärd

Enhetschef arbets- och miljödermatologi

Kaaman Ann-Catrin

Specialistläkare och överläkare

Lagrelius Maria

Specialistläkare

Meding Birgitta

Överläkare

Sandberg Annelie

Sjuksköterska