Personal

Vid Centrum för arbets- och miljömedicin arbetar ett 70-tal personer inom områdena arbetshälsa, arbetsmedicin, arbets– och miljödermatologi och miljömedicin. I vänstermenyn hittar du kontaktuppgifter till de anställda inom staben och de olika enheterna.