Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam vid Centrum för arbets- och miljömedicin erbjuder utbildning, fortbildning och utvecklingsstöd inom försäkringsmedicin.

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam vid Centrum för arbets- och miljömedicin erbjuder utbildning, fortbildning och utvecklingsstöd inom försäkringsmedicin. Målgrupper är läkare, rehabkoordinatorer och annan berörd personal samt kliniker inom Region Stockholms specialistsjukvård (sjukhuskliniker, specialiserad öppenvård, vårdval) exklusive primärvård och psykiatri.

Våra insatser

  • Försäkringsmedicin för AT-läkare i Region Stockholm
  • Försäkringsmedicin för ST-läkare i Region Stockholm exklusive allmänmedicin och psykiatri (Nytt uppdrag – preliminär start VT-21)
  • Fortbildning i försäkringsmedicin för specialistläkare, rehabkoordinatorer och annan personal
  • Verkar för nätverk för läkare med ansvar för vårdenhetens försäkringsmedicinska kvalitet
  • Genomför utbildningsinsatser, driver nätverk samt utgör processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård exklusive primärvård och psykiatri
  • Bistår med utvecklingsstöd för kliniska verksamheter, t ex för implementering av styrande och stödjande dokument inom det försäkringsmedicinska området

Om oss

  • Vi är ett tvärprofessionellt team med försäkringsmedicinsk specialistkunskap
  • Vi samverkar bl a med andra försäkringsmedicinska aktörer inom Region Stockholm, Karolinska Institutet och Försäkringskassan. Vi följer upp och utvecklar våra insatser i samverkan

Kontakt

Lena Hillert, överläkare, docent, enhetschef

E-post: Lena.hillert@ki.se

Fredrik Johansson, överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, teamkoordinator

E-post: Fredrik.c.johansson@sll.se

Antonia Jacobaeus, överläkare, kursledare AT

E-post: Antonia.jacobaeus@sll.se

Lena Lundman, leg. fysioterapeut, rehabkoordinator

E-post: Lena.lundman@sll.se

Susanna Wigelius, leg. fysioterapeut, rehabkoordinator

E-post: Susanna.wigelius@capiostgoran.se