Byggarbetare borrar i trottoar

Nästa utbildning 24-25/9:

Vibrationer – ett stort problem på våra arbetsplatser

En utbildning om vibrationsskador för medicinsk OCH teknisk personal inom företagshälsovården.

Faktablad belastningsbesvär

Två nya faktablad om belastningsbesvär

Läs om hur arbete kan påverka besvär i ländrygg, nacke och skuldror och få råd kring hur du förebygger problem på arbetsplatsen.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Vill ditt företag vara med i vår undersökning?

Vi på CAMM söker kontakt med småföretag som jobbar med vibrerande verktyg och som gratis vill ha hjälp med sitt arbetsmiljöarbete.

Våra områden

Luftkvalitet, buller och fysisk belastning men också psykosociala faktorer som ledarskap, organisation och stress är några exempel på områden som vi jobbar med.

Jobba Frisk

För dig som ska välja utbildning: läs om risker för astma, allergi och eksem inom olika yrken! Är du en av 5? Gör vårt snabbtest!