Välkommen till Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Vi arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och goda arbetsförhållanden i Stockholms län.

Nästa kurs:

27/11 Myndigheter - en översikt

En översikt över de nationella myndigheter som Arbets- och miljömedicin samverkar med i olika frågor. För dig som är nyanställd på en AMM- enhet eller handläggare på en berörd myndighet.

Faktablad Arbetsrelaterade luftvägssjukdomar

Nytt faktablad: Arbetsrelaterade luftvägssjukdomar

Nu finns ett nytt faktablad om Astma och KOL riktat till vårdpersonal att ladda ner.

Våra områden

Luftkvalitet, buller och fysisk belastning men också psykosociala faktorer som ledarskap, organisation och stress är några exempel på områden som vi jobbar med.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Jobba Frisk

Just nu har vi tekniska problem med vår webbplats jobbafrisk.se vilket gör att sajten ibland inte fungerar.