Välkommen till Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Vi arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och goda arbetsförhållanden i Stockholms län.

Personal på vårdcentral

Nästa seminarium:

17/10 Personal på vårdcentral - därför stannar eller slutar de på sin arbetsplats

En presentation av en intervjustudie med läkare och sjuksköterskor på några av Stockholms vårdcentraler.

Faktablad Arbetsrelaterade luftvägssjukdomar

Nytt faktablad: Arbetsrelaterade luftvägssjukdomar

Nu finns ett nytt faktablad om Astma och KOL riktat till vårdpersonal att ladda ner.

Våra områden

Luftkvalitet, buller och fysisk belastning men också psykosociala faktorer som ledarskap, organisation och stress är några exempel på områden som vi jobbar med.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Jobba Frisk

Just nu har vi tekniska problem med vår webbplats jobbafrisk.se vilket gör att sajten ibland inte fungerar. 

Vill ditt företag vara med i vår undersökning?

Vi på CAMM söker kontakt med småföretag som jobbar med vibrerande verktyg och som gratis vill ha hjälp med sitt arbetsmiljöarbete.

Folkhälsokollen

Data om arbetsmiljö och hälsa på Folkhälsokollen

Folkhälsokollen har nu uppdaterats med ny information om arbetsmiljö och hälsa, tack vare ett samarbete med CAMM.