Skriv ut den här sidan

Faktablad

Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin tar fram faktablad om hälsobesvär knutna till arbets- eller omgivningsmiljön. Du hittar våra faktablad här nedanför indelade i olika kategorier.

Faktabladen innehåller:

  • Råd om utredning och behandling
  • Tips om fördjupad läsning
  • Bakgrundsinformation  

Använd våra faktablad

Ladda ner och läs eller skriv ut! Du får gärna skriva ut flera exemplar ifall du till exempel vill använda faktabladen i en utbildning eller för att dela ut på en mottagning eller i något annat sammanhang.

Nytt faktablad om stress i arbetet

Nu finns en uppdaterad version av faktabladet "Stress i arbetet" att ladda ner. Bladet riktar sig både till dig som jobbar inom primärvården, dig som är arbetsgivare och dig som själv upplever stress i arbetet.

Se nedan under rubriken "Organisation och social arbetsmiljö".

Nytt faktablad om luftföroreningar

Det nya faktabladet om luftföroreningar och hälsa är ett samarbete mellan CAMM och Arbets- och miljömedicin i Västra Götland. Faktabladet finns i två olika versioner, en för Stockholms län och en för Region Västra Götaland som finns att ladda ner på www.amm.se.

Se nedan under rubriken "Omgivningsmiljö".