Våra områden

I fokus för vårt arbete står hälsopåverkande miljöfaktorer inomhus, utomhus, på arbetet och fritiden.

Våra nyhetsbrev

Ta del av ny kunskap och annan nyttig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Våra seminarier

Vi arrangerar seminarier, utbildningar och nätverksträffar. Läs mer om sommarens och höstens programinnehåll.

Jobba Frisk

På vår webbplats Jobba Frisk kan du som ska välja utbildning läsa om risker för astma, allergi och eksem inom olika yrken.