Nästa seminarium 3/12:

Äldre i arbetslivet – möjligheter för ett hållbart arbetsliv i fysiskt tunga arbeten

Om belastning hos äldre i fysiskt tunga arbeten och hur vi kan skapa ett hållbart arbetsliv på hela arbetsmarknaden.

Nytt faktablad om luftföroreningar

Visste du att luftföroreningarna i Stockholm förkortar vår livslängd med 9 månader? I vårt nya faktablad hittar du aktuell information om luftföroreningar och hur de påverkar vår hälsa. Ladda ner gratis!

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Våra områden

Luftkvalitet, buller och fysisk belastning men också psykosociala faktorer som ledarskap, organisation och stress är några exempel på områden som vi jobbar med.

Beställ nya Miljohälsorapport Stockholms län 2017

En rapport om om hur Stockholmarnas hälsa påverkas av miljöfaktorer som kemikalier, buller, klimat och luftföroreningar.

Jobba Frisk

För dig som ska välja utbildning: läs om risker för astma, allergi och eksem inom olika yrken! Är du en av 5? Gör vårt snabbtest!