Nästa seminarium 17/1:

Vibrerande verktyg orsakar allvarliga skador – så skyddar du dig!

Vibrerande verktyg kan på sikt orsaka allvarliga skador på kärl, nerver och muskler. Välkommen att lära dig om risker med vibrationer och vad du kan göra för att arbeta säkrare.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Våra områden

Luftkvalitet, buller och fysisk belastning men också psykosociala faktorer som ledarskap, organisation och stress är några exempel på områden som vi jobbar med.

Beställ nya Miljohälsorapport Stockholms län 2017

En rapport om om hur Stockholmarnas hälsa påverkas av miljöfaktorer som kemikalier, buller, klimat och luftföroreningar.

Jobba Frisk

För dig som ska välja utbildning: läs om risker för astma, allergi och eksem inom olika yrken! Är du en av 5? Gör vårt snabbtest!