Ny miljöhälsorapport på gång!

I höst publiceras Miljöhälsorapport 2017 för Stockholms län som bygger på svar från miljöhälsoenkäten som skickades ut under 2015. 

Skriv ut den här sidan

Miljöhälsorapporter

Centrum för arbets- och miljömedicin ger ut regionala miljöhälsorapporter för Stockholms län. Rapporterna ger en aktuell bild av befolkningens exponering för olika miljöfaktorer och beskriver vilka hälsoeffekter eller risker detta medför. 

Syftet med miljöhälsorapporteringen är:

  • Att kartlägga och analysera hälsoläget hos befolkningen och därigenom upptäcka risker, riskgrupper och områden där det finns möjlighet att förebygga ohälsa och sjukdom.
  • Att kunskapen ska användas för förebyggande arbete och planering av den kommunala tillsynen.
  • Att skapa och tillhandahålla databaser som ligger till grund för hälsorelaterade indikatorer i miljömålsarbetet.

Miljöhälsorapport 2013 (pdf 5,36 MB)

Miljöhälsorapport 2009 (pdf 3,68 MB)

Miljöhälsorapport 2006 - kapitel 1-6 (pdf 2,13 MB)

Miljöhälsorapport 2006 - kapitel 7-13 (pdf 2,07 MB)

Senast ändrad: 2017-05-15