Skriv ut den här sidan

Rapporter och faktablad

Kunskapsstöd och kunskapsspridning är några av de viktigaste sakerna vi gör på Centrum för arbets- och miljömedicin. Förutom att vi tar fram rapporter och faktablad skickar vi också ut nyhetsbrev som du hittar under rubriken "Vår verksamhet".

Här hittar du:

  • Centrum för arbets- och miljömedicins egna rapporter
  • Rapporter vi har tagit fram i samverkan med andra aktörer
  • Våra regionala arbetshälsorapporter och miljöhälsorapporter
  • Våra faktablad om ämnen inom arbets- och miljömedicin

Beställ "Miljöhälsorapport Stockholms län 2017"

Nu finns den nya miljöhälsorapporten "Miljöhälsorapport Stockholms län 2017" att beställa utan kostnad!

Senast ändrad: 2017-11-22