Skriv ut den här sidan

Rapporter och faktablad

Kunskapsstöd och kunskapsspridning är några av de viktigaste sakerna vi gör på Centrum för arbets- och miljömedicin. Förutom att vi tar fram rapporter och faktablad skickar vi också ut nyhetsbrev som du hittar under rubriken "Vår verksamhet".

Två nya rapporter finns nu att ladda ner!

  • "Hur höga är kvartsnivåerna inom byggbranschen i Stockholm" . CAMM har uppmätt oroväckande höga halter av kvarts på ett antal byggarbetsplatser.
  • "Kartläggning av omgivningsbuller "- ett verktyg för kommuner som jobbar med bullerkartläggning som beskriver hur du formaterar och organiserar underlagsdata.

Här hittar du:

  • Centrum för arbets- och miljömedicins egna rapporter
  • Rapporter vi har tagit fram i samverkan med andra aktörer
  • Våra regionala arbetshälsorapporter och miljöhälsorapporter
  • Våra faktablad om ämnen inom arbets- och miljömedicin

Senast ändrad: 2017-05-22