Enheten för administration

Engström Elena

Administratör

Granberg Ann

Medicinsk sekreterare

Hartler Ahlin Lotta

Medicinsk sekreterare

Johansson Gun

Enhetschef administration

Luco Castro Jasmin

Administratör

Viinikainen Marjaana

Administratör

Wiklund Sarah

Kommunikatör