Skriv ut den här sidan

Övrigt informationsmaterial

Allt material på den här sidan är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Om Centrum för arbets- och miljömedicin

En informationsbroschyr om Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och vår verksamhet.

Broschyren "Hälsosam yrkesdebut"

Till dig som har kontakt med elever i din roll som skolsköterska, skolläkare, studie- och yrkesvägledare eller yrkeslärare.

Allergikonsulenter

På Centrum för arbets- och miljömedicin finns allergikonsulenter (barnsjuksköterskor med specialkunskaper kring allergi). De kan fungera som en länk mellan sjukvård, hemmet och förskolan/skolan.