Enheten för arbetshälsa

Alderling Magnus

Statistiker

Bergström Gunnar

Beteendevetare

Cooray Anna

Läkare

Forsman Mikael

Ergonom

Hansson Lars

ST-läkare

Hillert Lena

Enhetschef Arbetshälsa

Kjellberg Katarina

Ergonom

Lindahl Norberg Annika

Psykolog

Målqvist Ingela

Personalvetare

Parmsund Marianne

Samhällsvetare

Rhen Ida Märta

Ergonom

Savlin Pirjo

Psykolog