Skriv ut den här sidan

Vår organisation

Centrum för arbets- och miljömedicin är organiserat i fem enheter. Bland de anställda finns läkare, yrkes- och miljöhygieniker, kemister, biologer, epidemiologer, statistiker, psykologer, beteendevetare, ergonomer, samhällsvetare, sjuksköterskor och kurator.

De fem enheterna är:

  • Arbetshälsa (psykosociala  och belastningsergonomiska risker)
  • Arbetsmedicin (kemiska och fysikaliska risker)
  • Arbets– och miljödermatologi (hudallergi och hudrelaterade kemiska risker)
  • Miljömedicin (kemiska, biologiska och fysikaliska risker  i omgivningsmiljön)
  • Administration (administration och kommunikation)

Telefonnummer verksamhetsfrågor

Lena Hillert

Enhetschef arbetshälsa

Wiebert Pernilla

Enhetschef arbetsmedicin

Mihaly Matura

Enhetschef arbets- och miljödermatologi

Georgelis Antonios

Enhetschef miljömedicin

Johansson Gun

Enhetschef administration