Diabetesprojektet

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) genomför just nu en kartläggning av hudbesvär bland personer med diabetes som har eller har haft behandling med insulinpump och/eller sensor för blodglukosmätning.

Studien vänder sig både till dig som har och till dig som inte har några
hudbesvär.

Informationsmaterial

Informationsfolder "Kartläggning av hudbesvär bland personer med diabetes
som har/har haft behandling med insulinpump och/eller sensor för blodglukosmätning" (PDF, 161 kB) - OBS! För att förenkla utskrift är uppslag två i foldern vänt upp och ner

Information om klinisk studie

Information om klinisk studie för föräldrar (PDF, 155 kb)

Information om klinisk studie för dig som är mellan 15 och 18 år (PDF, 189 kb)

Information om klinisk studie för dig som är mellan 11 och 14 år (PDF, 193 kb)

Information om klinisk studie för dig som är upp till 10 år (PDF, 174 kb)

Information om webbenkät

Information om webbenkät vuxen  (PDF, 149 k)

Information om webbenkät för dig som är mellan 15 och 18 år (PDF, 165 kb)

Information om webbenkät för dig som är upp till 14 år (PDF, 158 kb)

 

Publicerad: 2020-03-02