Jobbar du och ditt företag med vibrerande verktyg?

Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin driver nu ett projekt och söker kontakt med småföretag som jobbar med vibrerande verktyg och som gratis vill ha hjälp med sitt arbetsmiljöarbete.

Vi hjälper till att göra:

  • riskbedömning som uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Vibrationer” (AFS 2005:15)
  • riktade medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Medicinska kontroller” (AFS 2005:6)

Vibrationer i små företag - gruppundersökning

Varför?

Vi jobbar för att stärka hälsan i arbetslivet, få oss att må bättre och göra oss friskare. Just nu satsar vi extra på att förebygga skadliga vibrationer från handhållna maskiner.

Hur?

Vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) sysslar vi med riskbedömning kring olika hälsorisker i arbets- och omgivnings-miljön, vi gör patientutredningar och vi jobbar med information och utbildning inom vårt område. Vi ger stöd åt företagshälsovård, hälso- och sjukvården, statliga och kommunala verksamheter, men också åt arbetsplatser och enskilda arbetsgivare.

Vad?

Nu söker vi små företag i branscher där man använder vibrerande verktyg. Med småföretag menar vi företag som har cirka 5 anställda.

Vi erbjuder gratis medverkan i en undersökning som ska hjälpa företaget att komma igång med sitt förebyggande arbetsmiljö-arbete. Detta för att undvika att de anställda drabbas av vibrationsskador.

Tillsammans kan vi ta fram en riskbedömning och vid behov mäta hur mycket verktygen vibrerar.

De anställda erbjuds gratis medicinsk kontroll och rådgivning.

Vi kommer att sammanställa resultaten från undersökningarna från företagen som deltar. Vi skriver vanlig patientjournal men inga personliga uppgifter kommer att redovisas utåt, så deltagandet blir anonymt.

Inte heller kommer vi att redovisa vilka företag som deltagit!

Undersökningarna hoppas vi ger oss en värdefull överblick av hur arbetsmiljön ser ut i mindre företag, hur vi framöver kan hjälpa företagen med sitt arbetsmiljöarbete och därmed minska vibrationsskadorna.


Vill ni hjälpa oss? Får vi hjälpa er?

Vi kan erbjuda detta till ett begränsat antal företag.

Tag gärna kontakt med någon av oss via e-post så kan vi diskutera mer!


Från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM):

Yrkeshygieniker Marie Lewné
e-post: marie.lewne@sll.se 

Yrkeshygieniker Jouni Surakka
e-post: jouni.surakka@sll.se

Överläkare Carolina Bigert
e-post: carolina.bigert@sll.se           

Specialistläkare Jonathan Lyström
e-post: jonathan.lystrom@sll.se