Regionala miljödagen 2019: Plast – från innovation till förorening!

  • Startdatum: 2019-04-11 08:30
  • Slutdatum: 2019-04-11 16:00
  • Plats: Usine, Södermalmsallén 36, Stockholm

Plast är sedan länge ett av våra mest använda material men bidrar samtidigt till en av vår tids största föroreningar. Vi ägnar hela Regionala miljödagen 2019 åt plast ur ett globalt, nationellt och regionalt perspektiv.

LU-19802081_580.jpg
Plastföroreningar finns i så gott som alla miljöer, plast finns snart i hela näringskedjan och konsekvenserna är långt ifrån överblickbara. Under årets regionala miljödag kommer vi att få höra om de senaste rönen och diskutera exempelvis vad en kommun kan göra för att minska plastanvändningen.

Per Ankersjö, tidigare miljöborgarråd i Stockholms stad modererar.

Målgrupp

Regionala miljödagen riktar sig i första hand till politiker, tjänstepersoner och andra i Stockholms län som arbetar med stadsplanering, hållbarhetsfrågor eller miljö och hälsa. 

Avgift och anmälan

Anmäl dig via länken uppe till höger/härunder (mobil) senast den 14 mars. Begränsat antal platser!

Seminarieavgift 600 kronor exkl. moms. Mat och dryck ingår. Obs! Vid avanmälan efter den 14 mars debiteras hela kostnaden.

Arrangörer

Regionala miljödagen arrangeras av Storsthlm i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin och tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Foto: Matton