Teman på årets möte:

Tema 1: Exponering hos barn och unga

Tema 2: Betydelsen av kost och dricksvatten

Tema 3: Exponering från olika källor

Tema 4: Exponering, HÄMI och Agenda 2030

Mötet är kostnadsfritt och det finns plats för max 100 deltagare. Läs mer och anmäl dig via länken till höger/härunder (mobil)