Effektiva metoder för att förebygga psykisk ohälsa 150925

Vid seminariet presenteras en ny systematisk kartläggning av nationell och internationell forskning kring insatser genomförda via företagshälsovården för att minska psykisk ohälsa bland anställda.

Föreläsarpresentation: Gunnar Bergström, beteendevetare och docent, Centrum för arbets- och miljömedicin/Karolinska Institutet.

Läs rapporten "Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa. En kartläggning av forskningen" på Karolinska Institutets webbplats.