Om du är gravid

Patientmottagningarna vid Centrum för arbets- och miljömedicin ger kostnadsfri rådgivning till gravida om risker i arbets- eller omgivningsmiljön.

För gravida som inte har tillgång till företagshälsovård och som undrar över risker i samband med arbete eller i omgivnings- eller bostadsmiljön behövs ingen remiss. Centrum för arbets- och miljömedicin ger kostnadsfri telefonrådgivning.