Exponering för UV-strålning

Nära hälften av den svenska befolkningens exponering för UV-strålning sker inom landet i samband med solande.

Hur mycket exponeras vi för UV-strålning?

Av den svenska befolkningens årliga exponering för UV-strålning kommer cirka 40 procent från solande inom landet, cirka 25 procent från utlandsresor, cirka 30 procent från yrkesexponering och cirka 2,5 procent från solarier.  

Andel som bränner sig i solen

Enligt data från Miljöhälsoenkät 2015 (MHE 15) anger nästan 50 procent av länets befolkning att de bränt sig i solen någon gång de senaste 12 månaderna. Fenomenet är vanligare bland yngre (60 procent i gruppen 18-39 år) än bland äldre personer (25 procent i gruppen 60-84 år). Andelen som bränner sig i Stockholm är likvärdig med de nationella värdena. 

UV-strålning, karta 1. Andelen (procent) som under det senaste året bränt sig i solen mer än tre gånger så att huden blev både röd och sved. Uppdelat på kommun och bostadstyp i Stockholms stad: Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 0-6%  6-8%  över 8%  Data saknas.

[Se helskärmskarta]     

 

Andel som bränner sig i solarium

Användningen av solarium har minskat kraftigt från 14 procent år 2007 till 7,6 procent år 2015, men solariesolande är fortfarande vanligt bland yngre människor. Enligt MHE 15 solar 13 procent i åldersgruppen 18-39 år solarium. Kvinnor solar i solarium i större utsträckning än män. Totalt sett angav 4 procent av alla respondenter (18-84 år) att de bränt sig i solarium under det senaste året.

Hur skyddar vi oss mot solen?

En stor andel av de tillfrågade anger att de skyddar sig mot solen på olika sätt, både när de vistas hemma i Sverige och när de åker utomlands. I Sverige skyddar de flesta av länets invånare sig genom att använda kläder (86,1 procent) eller genom att vistas i skuggan (86,0 procent). Det vanligaste sättet att skydda sig när man åker utomlands är att använda solskyddsmedel (95,1 procent), men också att vistas i skugga (94,6 procent) och genom att täcka huden med kläder (93,3 procent). Ett annat vanligt sätt att skydda sig mot sol är att undvika att vara ute mitt på dagen. Andelen som angivit att de inte använder något solskydd alls är relativt låg (5,2 procent vad gäller vistelse i Sverige och 1,7 procent för vistelse utomlands).

Andel som använder täckande kläder

UV-strålning, karta 2. Andelen (procent) som alltid eller ofta använder täckande kläder, t.ex. t-shirt, keps eller sol-skyddskläder (i Sverige). Uppdelat på kommun och bostadstyp: Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 0-6%  6-8%  över 8%  Data saknas.

[Se helskärmskarta]      

 

Andel som använder solskyddskräm

 

UV-strålning, karta 3. Andelen (procent) som alltid eller ofta använder solskyddskräm (i Sverige). Uppdelat på kommun och bostadstyp: Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 0-40%  40-45%  över 45%  Data saknas.

[Se helskärmskarta]    

 

Andel (procent) som undviker sol mitt på dagen

UV-strålning, karta 4. Andelen (procent) som alltid eller ofta undviker badutflykter och liknande, eller vistas i skugga mitt på dagen(i Sverige). Uppdelat på kommun och bostadstyp: Klicka på önskad kommun för detaljerad information.

Teckenförklaring: 0-19%  19-22%  över 22%  Data saknas.

[Se helskärmskarta]   

 

Senast ändrad 2020-10-22

Fotograf/Illustratör: Matton