Klimatförändringar

Att vårt klimat förändras är idag ett faktum. Förändringarna innebär bland annat att medeltemperaturen och antalet dagar med värmebölja ökar. Om vi inte anpassar oss efter detta beräknas antalet personer i Stockholmsregionen som dör på grund av värme öka med över 300 procent de närmaste 30 åren.

Vad beror klimatförändringarna på?

Jordens klimat bestäms främst av balansen mellan hur mycket solstrålning som tränger in genom atmosfären och hur mycket som tar sig ut. Sedan mitten av 1800- talet har sammansättningen av jordens atmosfär förändrats jämfört med förindustriell tid. Dessa förändringar omfattar bland annat en ökning avhalterna av koldioxid, metan och dikväveoxid i atmosfären. En atmosfär med högre nivå av dessa så kallade växthusgaser minskar värmeutstrålningen tillbaka till rymden, vilket leder till en temperaturökning på jorden.

Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i samma takt som idag kommer den globala medeltemperaturen att öka med mer än 4°C under de kommande 85 åren. En så stor förändring av medeltemperaturen kommer ha stor inverkan på människors hälsa, både genom direkt påverkan av våra samhällen och genom förändrade ekosystem.

Senast ändrad: 2020-04-22

Fotograf/Illustratör: Matton