Miljöhälsa online

Här på Miljöhälsa Online hittar du aktuell information om hur olika faktorer i miljön påverkar människors hälsa i Stockholms län. Diagram, tabeller och inaktiva kartor gör att du lätt kan se och jämföra hur mycket befolkningen utsätts för exempelvis buller och luftföroreningar i olika kommuner.

Buller i samhället

Många utsätts dagligen för buller från framförallt vägtrafik som kan orsaka sömnproblem och stress.

Luftföroreningar

Kvaliteten på luften vi andas har oerhört stor betydelse för vår hälsa. 

Kvinna i park

Grönstruktur

Växtlighet gör oss friskare och kan dessutom motverka de miljöproblem som orsakas av befolkningsökning och klimatförändringar.

Regn

Klimatförändringar

Att vårt klimat förändras är idag ett faktum. Förändringarna innebär bland annat att medeltemperaturen och antalet dagar med värmebölja ökar. 

Kemikalier i matbutik

Kemikalier

Industriella utsläpp av hälsofarliga kemikalier har minskat. Istället utsätts vi för kemikalier som kan påverka vår hälsa via till exempel dricksvatten, livsmedel, hygienprodukter, kläder och elektronik.

UV-strålning

Nästan 50 procent av länets befolkning har bränt sig i solen någon gång de senaste 12 månaderna, enligt MHE 2015.

Rökare utomhus

Miljötobaksrök

Bara 3,4 procent av länets befolkning utsätts numera för miljötobaksrök. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper.