Miljöhälsa Online

Här på Miljöhälsa Online hittar du aktuell information om hur olika faktorer i miljön påverkar människors hälsa i Stockholms län. Diagram, tabeller och inaktiva kartor gör att du lätt kan se och jämföra hur mycket befolkningen utsätts för exempelvis buller och luftföroreningar i olika kommuner.

Man på cykel i Stockholm
Kemikalier i matbutik

Kemikalier

Industriella utsläpp av hälsofarliga kemikalier har minskat. Istället utsätts vi för kemikalier som kan påverka vår hälsa via till exempel dricksvatten, livsmedel, hygienprodukter, kläder och elektronik.

Luftföroreningar

Kvaliteten på luften vi andas har oerhört stor betydelse för vår hälsa. 

Buller i samhället

Många utsätts dagligen för buller från framförallt vägtrafik som kan orsaka sömnproblem och stress.

UV-strålning

Nästan 50 procent av länets befolkning har bränt sig i solen någon gång de senaste 12 månaderna, enligt MHE 2015.

Metod - så gjorde vi

Informationen på Miljöhälsa online baseras huvudsakligen på Miljöhälsoenkät 2015.