CAMM hjälper till vid bedömningen av hälsorisker kring avfallsbrand i Botkyrka

Den pågående branden i en avfallshög i Botkyrka kommun har orsakat kraftig rökutveckling. Medarbetare från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) ger stöd vid bedömningen av akuta och långsiktiga hälsorisker för befolkningen.

Branden i en avfallshög i Botkyrka kommun startade i slutet av december och röken upplevs som mycket obehaglig av de som bor och vistas i närområdet och märks av i stora delar av södra Stockholms län, skriver Botkyrka kommun på sin webbplats. Flera omständigheter gör att branden är svår att släcka och räddningstjänsten räknar preliminärt med att släckningsarbetet kommer att pågå i cirka åtta veckor.

- Beroende på väder och vind sprids röken över olika områden. Det görs mätningar av röken på olika ställen för att kunna bedöma risken för de boende, säger Tom Bellander, professor i miljömedicin, från enheten för miljömedicin på CAMM som ger expertstöd kring bedömningen av hälsorisker i samband med brandröken.

Många olika organisationer är inblandade i arbetet kring branden, bland annat brandförsvaret, Botkyrka kommun, Slb-analys, Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet och MSB.

- Min roll är att löpande ge stöd till de olika organisationerna vad gäller inriktning på mätningar, tolkning av mätresultat och bedömning av akuta och långsiktiga hälsorisker för befolkningen, säger Tom Bellander.

Läs mer om branden på Botkyrka kommuns webbplats.

Publicerad 2021-01-29