Så jobbar du med organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverket har tagit fram en vägledning som förklarar vad föreskriften innebär och ger exempel på vad organisatorisk och social arbetsmiljö kan vara i olika verksamheter. Vägledningen beskriver också hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan tillämpas på organisatorisk och social arbetsmiljö. Den är framtagen för arbetsgivare, chefer och arbetsledare men kan också användas av arbetstagare, skyddsombud och fackliga företrädare. 

Uppe till höger /härunder (mobil) hittar du länker där du kan ladda ner både föreskrifterna och vägledningen.