Regionala miljödagen 2018 Tema Bostäder - en folkhälsofråga

  • Startdatum: 2018-04-26 08:30
  • Slutdatum: 2018-04-26 16:00
  • Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen är en av våra stora framtidsutmaningar. Välkommen till en inspirerande dag där vi diskuterar utmaningar och möjligheter och bjuder på kunskap och nya perspektiv på varför den fysiska planeringen i en stad har avgörande betydelse för befolkningens hälsa och livskvalitet.

Allt fler människor ska få plats och dela på våra gemensamma resurser samtidigt som vi ska skapa förutsättningar för en god livsmiljö åt alla. Boendesituationen påverkar direkt och indirekt människors hälsa, både fysiskt och psykiskt. Det handlar inte bara om effekter av buller, föroreningar och dålig inomhusmiljö. Otrygga boendeformer, svårigheter att ta del av bostadsmarknadens utbud, bristande tillgänglighet och begränsad tillgång till grönområden och närrekreation är också faktorer som leder till psykisk stress och fysiska besvär. Hur vi planerar, bygger och förvaltar är därför avgörande för människors hälsa i regionen. 

Program och praktisk information kommer i början av februari. Men boka in i kalendern redan nu!  

Regionala miljödagen 2018 arrangeras av Stockholms läns landsting och Centrum för arbets- och miljömedicin i samarbete med Storsthlm, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

Foto: Matton

Liknande händelser