”OSA” två år senare - Hur fungerar AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö?

  • Startdatum: 2018-04-20 13:00
  • Slutdatum: 2018-04-20 16:00
  • Plats: OBS! NY LOKAL: Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö infördes 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De föregicks av såväl förhoppningar som många frågetecken. Hur har det gått?

Vid seminariet presenteras aktuell forskning inom området, konkreta erfarenheter från arbetsgivare och fack om hur ”OSA” kan integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet i kombination med riktade insatser samt exempel från AV:s inspektioner.

 

Medverkande

  • Emma Cedstrand, leg psykolog, Centrum för arbets- och miljömedicin
  • Pernilla Törnros, Sandra Ulander, Ingrid Jacobsen (Arbetsmiljö och HR) Skanska Sverige
  • Johnny Rindebrant, Arbetsmiljökommittén, LO-distriktet i Stockholms län
  • Kerstin Waldenström, inspektör, Arbetsmiljöverket 

Målgrupp

HR, chefer, skyddsombud, FHV m fl.

Anmälan

Anmäl dig uppe till höger på sidan/härunder (mobil)

 

Liknande händelser