Äldre i arbetslivet – möjligheter för ett hållbart arbetsliv i fysiskt tunga arbeten

  • Startdatum: 2018-12-03 13:00
  • Slutdatum: 2018-12-03 16:00
  • Plats: Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10, Lokal Tor

Pensionsåldrarna kommer sannolikt att höjas under de kommande åren och vi förväntas arbeta allt längre. Vad innebär detta för dem med fysiskt krävande arbeten? Ett seminarium om belastning hos äldre i fysiskt tunga arbeten och hur vi kan skapa ett hållbart arbetsliv på hela arbetsmarknaden.


Målgrupp

Företagshälsovården, HR, skyddsombud men också övriga som är intresserade.

Innehåll

  • Vad betyder ålder för arbetet i fysiskt tunga arbeten?
  • Hur kan företagshälsovården vara ett stöd för arbetsgivare i att göra det möjligt att behålla äldre anställda i fysiskt tunga jobb?
  • Möjligheter för ett hållbart arbetsliv på hela arbetsmarknaden

Medverkande

  • Bo Veiersted, Seniorforsker/Dr med, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Norge
  • Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges företagshälsor
  • Maria Albin, överläkare/professor, Centrum för arbets- och miljömedicin/Karolinska Institutet
  • Katarina Kjellberg, ergonom/med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin/Karolinska Institutet

Anmälan

Anmäl dig uppe till höger på sidan/härunder (mobil). Seminariet är kostandsfritt och vi bjuder på fika.

Foto: Matton

Liknande händelser