Skriv ut den här sidan

Faktablad

Centrum för arbets- och miljömedicin ger ut faktablad om hälsobesvär knutna till faktorer i arbets- eller omgivningsmiljön. Faktabladen innehåller bakgrundsinformation, råd om utredning och behandling samt hänvisning till fördjupad läsning. Vi ger även ut faktablad i samarbete med andra aktörer.

Senast ändrad: 2015-11-16